Advisering

Verlichtingsontwerp

CANDELUX zal al uw wensen meenemen in een verlichtingsontwerp, waarbij ook rekening gehouden wordt met de overige disciplines. Zoals mogelijke combinaties met de ANWB en/of VRI masten. Tevens houden wij ook o.a. rekening met de groenvoorzieningen. Op basis hiervan maken wij dan een lichtberekening (Dialux) om te toetsen of de verlichting voldoet aan de ROVL-2011 of aan andere gewenste criteria en zullen deze dan met u bespreken.

Lichtmetingen

CANDELUX kan voor uw de volgende lichtmetingen uitvoeren:

- Lichtmetingen of de bestaande openbare verlichting voldoet aan de norm en/of lichthinder veroorzaakt naar de omgeving en, indien gewenst, het opstellen van een meetrapport;

- Lichtmetingen of de nieuwe openbare verlichting voldoet aan de norm, zoals bedoeld in het verlichtingsontwerp en, indien gewenst, het opstellen van een meetrapport;

- Lichtmetingen of bestaande en/of nieuwe sportveldverlichting lichthinder veroorzaakt naar de omgeving en, indien gewenst, het opstellen van een meetrapport.


Engineering

Stippenplan

CANDELUX zal op basis van het verlichtingsontwerp een stippenplan digitaal uitwerken in Autocad, welke de opdrachtgever kan gebruiken voor een aanbesteding en/of aanvraag naar de netbeheerder. De stippenplan wordt uiteraard getekend conform de voorschriften van de opdrachtgever.

Kabelberekening

CANDELUX kan bij een bemeterde installatie ook een kabelberekening uitvoeren, conform de NEN1010, om zo te controleren of de nieuwe installatie correct gedimensioneerd en veilig is.


Projectbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding

CANDELUX kan tevens de aannemer begeleiden bij de uitvoering van het stippenplan, zodat deze conform het stippenplan en de voorwaarden van de aanbesteding uitgevoerd worden.

Oplevering

CANDELUX kan tevens het project samen met de aannemer opleveren en op basis hiervan een rapport opstellen met eventuele restpunten, revisiewerk, meerwerk en/of minderwerk. Op basis hiervan kan de opdrachtgever dan het project eventueel afsluiten.


Overige diensten

Opstellen bestek en begeleiden aanbesteding

CANDELUX kan op basis van o.a. het verlichtingsontwerp een bestek opstellen ten behoeve van een (onderhandse) aanbesteding. Tevens is er ook de mogelijkheid dat wij deze aanbesteding begeleiden en op basis hiervan een gunningsvoorstel doen.

Levering en realisatie

CANDELUX kan, indien gewenst, voor kleinere projecten met een korte doorlooptijd ook de materialen leveren en de realisatie verzorgen in samenwerking met een (eventueel met een door de opdrachtgever gewenste) aannemer.

Beleidsplan en inventarisatie

CANDELUX kan ook de huidige verlichting inventariseren, conform uw wensen, zodat er een goede basis is voor het beheerssysteem en het beleidsplan. Indien gewenst kunnen wij, als lid zijnde van Levatis, ook het beleidsplan opstellen, conform uw wensen en doelstellingen.


. : Meer informatie